Брэнд
Брэнд
Брэнд
Бидэнтэй нэгдээрэй

Соёл гэдэг үг өргөн утгатай

2015 оны 10 сарын 8