Gatorade Blue Bolt

Дэлхийн №1 спортын ундаа

Энэ бол эрч хүчний тэсрэлт хүчирхэг болхыг хүссэн хүн бүрт зориулагдсан төрөл

Бүтээгдэхүүний нэр Хэмжээ
Blue Bolt 515 мл